Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng áp dụng duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

20/04/2022 09:26 Số lượt xem: 140

Sáng ngày 19/4, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh phối hợp với Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học công nghệ Bắc Ninh (Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh) tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng áp dụng, duy trì Hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi tập huấn, cán bộ công chức, viên chức đã được giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; tổng quan việc áp dụng ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước; giới thiệu mô hình khung của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Theo đó, ISO 9001:2015 là một công nghệ quản lý mới; làm việc khoa học; vận hành theo quá trình; rõ việc, rõ người, rõ cách làm, giúp tổ chức, cá nhân chủ động, sáng tạo trong công việc. Các cơ quan hành chính Nhà nước phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đối với đất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; đảm bảo sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng…

Tại đây, cán bộ công chức, viên chức cũng được hướng dẫn cụ thể 07 bước áp dụng duy trì HTQLCL tại đơn vị như: xây dựng Kế hoạch áp dụng duy trì HTQLCL của năm; tham mưu chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu, kế hoạch đánh giá nội bộ; rà soát hệ thống; tổng hợp và báo cáo lãnh đạo về những thay đổi của hệ thống sau khi thực hiện rà soát, tham mưu việc sửa đổi, ban hành mới; tham mưu lãnh đạo về hoạt động đánh giá nội bộ, triển khai đánh giá nội bộ theo đúng hướng dẫn đã ban hành, tìm ra những sự phù hợp và sự không phù hợp; khắc phục những sự không phù hợp, tổng hợp báo cáo đánh giá nội bộ…

Lớp tập huấn có ý nghĩa thiết thực giúp bổ sung kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn, kỹ năng quản lý, kỹ năng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao nhận thức và chất lượng thực hiện duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng/ đội. Giúp các cán bộ công chức, viên chức nắm bắt được các yêu cầu và phương pháp triển khai một cách hiệu quả những công việc cần thiết cho việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong đơn vị./.

Phượng Duyên