Thẩm định đánh giá định kỳ; kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

20/04/2022 16:05 Số lượt xem: 171

Từ ngày 21/3-15/4/2022 Đội Thanh tra Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Bắc Ninh đã tiến hành Thẩm định đánh giá định kỳ đối với các cơ sở thuộc lĩnh vực nông nghiệp và tiến hành kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.


 

Đoàn đã tiến hành thẩm định đánh giá định kỳ đối với 23 cơ sở kinh doanh, thu gom, sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản (Trong đó có 14 cơ sở xếp loại A, 01 cơ sở xếp loại C, 08 cơ sở tạm dừng hoạt động do tác động của dịch bệnh Covid-19). Kết quả hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATTP: đã xuất trình được Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; xuất trình đầy đủ hợp đồng, hóa đơn, hồ sơ năng lực của các nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm; Chủ cơ sở và nhân viên được khám sức khỏe và tập huấn kiến thức về ATTP theo quy định; Cơ sở lưu trữ hồ sơ tự công bố sản phẩm đúng quy định,…

Bên cạnh công tác thẩm định đánh giá định kỳ Đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát điều kiệnđảm bảo an toàn thực phẩm đối với 05 cơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống (Trong đó có 02 cơ sở đạt yêu cầu và 03 cơ sởkhông đạt yêu cầu). Các cơ sở không đạt yêu cầu do chưa xuất trình được hồ sơ thủ tục hành chính về ATTP: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; bản cam kết đảm đảm bảo an toàn thực phẩm; hợp đồng, hóa đơn, hồ sơ năng lực của các nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm; sổ ghi chép, sổ kiểm thực ba bước, sổ lưu mẫu thức ăn; hồ sơ khám sức khỏe và tập huấn kiến thức về ATTP của chủ cơ sở và nhân viên. Đối với những cơ sở vi phạm Đoàn đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động cho tới khi hoàn thiện các thủ tục hành chính về ATTP.

Sau mỗi buổi làm việc với cơ sở Đoàn cũng đã tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở và yêu cầu cơ sở khắc phục các tồn tại, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm./.

Quang Hưng