Tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức ATTP cho các cơ sở, sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong

30/11/2023 10:50 Số lượt xem: 43

Chiều ngày 28/11/2023, Đội Thanh tra - Quản lý ATTP huyện Yên Phong phối hợp với UBND xã Thụy Hòa tổ chức hội nghị tập huấn phổ kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn toàn xã.


 

Tham dự Hội nghị tập huấn có đại diện: Đội Thanh tra - Quản lý ATTP huyện Yên Phong, UBND xã Thụy Hòa, Trạm Y tế xã và khoảng 60 người là chủ sở, người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, nhân viên chế biến suất ăn tại các trường học trên địa bàn.

Tại đây, các học viên được giảng viên của Đội Thanh tra - Quản lý ATTP huyện Yên Phong trực tiếp truyền đạt các kiến thức về an toàn thực phẩm như: Các hành vi bị cấm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; 10 nguyên tắc vàng để chế biến thực phẩm an toàn; cách lựa chọn thực phẩm an toàn; các phương pháp chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn; hướng dẫn lưu mẫu thức ăn, thực hiện kiểm thực ba bước; phương thức quản lý đối với các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sơ đủ điều kiện ATTP.

Thông qua hội nghị này giúp cho các học viên nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm để góp đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn và phần phấn đấu đưa xã Thụy Hòa sớm đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Phạm Hiếu