Thống kê truy cập

Online : 5897
Đã truy cập : 137966068

Nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong quý II, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024 đề ra, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội quý II/2024.