Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo việc rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính của Ban Quản lý ATTP
Số ký hiệu 116/BC-BQLATTP Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 14/08/2023 Người ký Trần Danh Phượng
Lĩnh vực An toàn thực phẩm File đính kèm
Nội dung Báo cáo việc rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính của Ban Quản lý ATTP