Văn bản quy phạm pháp luật

Góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu 450/BQLATTP-TTr Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/08/2023 Người ký Nguyễn Vinh Thanh
Lĩnh vực An toàn thực phẩm File đính kèm
Nội dung Góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ