Văn bản quy phạm pháp luật

Giấy mời thương thảo gói thầu tư vấn xây dựng E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu đào tạo sử dụng test nhanh trong kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2023
Số ký hiệu 35/GM-BQLATTP Hình thức văn bản Giấy mời
Ngày ban hành 15/08/2023 Người ký Nguyễn Vinh Thanh
Lĩnh vực An toàn thực phẩm File đính kèm
Nội dung Giấy mời thương thảo gói thầu tư vấn xây dựng E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu đào tạo sử dụng test nhanh trong kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2023