Văn bản quy phạm pháp luật

Giấy mời thương thảo gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đào tạo sử dụng test nhanh trong kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2023
Số ký hiệu 36/GM-BQLATTP Hình thức văn bản Giấy mời
Ngày ban hành 15/08/2023 Người ký Nguyễn Vinh Thanh
Lĩnh vực An toàn thực phẩm File đính kèm
Nội dung Giấy mời thương thảo gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đào tạo sử dụng test nhanh trong kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2023