Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo một số chỉ tiêu chuyển đổi số tháng 7 năm 2023
Số ký hiệu 460/BQLATTP-VP Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 15/08/2023 Người ký Nguyễn Vinh Thanh
Lĩnh vực An toàn thực phẩm File đính kèm
Nội dung Báo cáo một số chỉ tiêu chuyển đổi số tháng 7 năm 2023