Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Tiên Du và TP Từ Sơn năm 2023
Số ký hiệu 48/KH-BQLATTP Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 16/08/2023 Người ký Nguyễn Quang Huy
Lĩnh vực An toàn thực phẩm File đính kèm
Nội dung Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Tiên Du và TP Từ Sơn năm 2023