Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu 119/BC-BQLATTP Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 18/08/2023 Người ký Trần Danh Phượng
Lĩnh vực An toàn thực phẩm File đính kèm
Nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ