Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023 Lĩnh vực an toàn thực phẩm
Số ký hiệu 120/BC-BQLATTP Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 18/08/2023 Người ký Trần Danh Phượng
Lĩnh vực An toàn thực phẩm File đính kèm
Nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023 Lĩnh vực an toàn thực phẩm