Văn bản quy phạm pháp luật

V/v: tổng kết Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 121/BC-BQLATTP Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 21/08/2023 Người ký Nguyễn Vinh Thanh
Lĩnh vực An toàn thực phẩm File đính kèm
Nội dung V/v: tổng kết Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ