Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2013-2023
Số ký hiệu 123/BC-BQLATTP Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 21/08/2023 Người ký Nguyễn Quang Huy
Lĩnh vực An toàn thực phẩm File đính kèm
Nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2013-2023