Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Số ký hiệu 124/BC-BQLATTP Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 22/08/2023 Người ký Nguyễn Vinh Thanh
Lĩnh vực An toàn thực phẩm File đính kèm
Nội dung Báo cáo Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư