Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 457
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 Chương trình công tác tháng 9/2022 71-CTr/ĐU Xây dựng Đảng 08/09/2022
2 07/CV-BCĐLNATTP V/v tiếp tục tăng cường bảo đảm ATTP Tết Trung thu năm 2022 An toàn thực phẩm 06/09/2022
3 389/BQLATTP-NV V/v lắp đặt và treo Pano, băng rôn tuyên truyền dịp Tết Trung thu năm 2022 An toàn thực phẩm 15/08/2022
4 63/KH-BQLATTP Kế hoạch thanh, kiểm tra tết Trung thu năm 2022 An toàn thực phẩm 15/08/2022
5 62/KH-BQLATTP Kế hoạch Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022 An toàn thực phẩm 15/08/2022
6 233/QĐ-BQLATTP Quyết định kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh DVAU, Giải Khát tại các huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài năm 2022. An toàn thực phẩm 12/08/2022
7 382/BQLATTP-NV Thông báo kết quả thẩm định điều kiện ATTP - Công ty Cổ phần dịch vụ Quốc tế Hà Thành An toàn thực phẩm 11/08/2022
8 232/QĐ-BQLATTP Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm 11/08/2022
9 381/BQLATTP-VP V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm cho chức danh nhân viên y tế thôn, khu phố theo NQ 09/2022/NQ-HĐND ( bản bổ sung thêm thông tư và quyết định) An toàn thực phẩm 10/08/2022
10 371/BQLATTP-NV V/v giải đáp thắc mắc liên quan đến cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP An toàn thực phẩm 03/08/2022
11 369/BQLATTP-NV V/v Thông báo kết quả thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm 03/08/2022
12 368/BQLATTP-NV V/v Thông báo kết quả thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm 03/08/2022
13 222/QĐ-BQLATTP Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh An toàn thực phẩm 03/08/2022
14 221/QĐ-BQLATTP Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 An toàn thực phẩm 03/08/2022
15 58/CTr-ĐU Chương trình công tác tháng 8-2022 Xây dựng Đảng 03/08/2022
16 367/BQLATTP-NV V/v Thông báo kết quả thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm 02/08/2022
17 119/BC-BQLATTP Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2022 An toàn thực phẩm 02/08/2022
18 118/BC-BQLATTP BC KQ tham dự Hội thảo An toàn thực phẩm 02/08/2022
19 366/BQLATTP-NV V/v cung cấp thông tin từ 25/07-01/08/2022 An toàn thực phẩm 01/08/2022
20 355/BQLATTP-VP V/v Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 An toàn thực phẩm 27/07/2022
Trang 1/23|<<123456>>|