Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 676
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 15/KH-BQLATTP KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Lĩnh vực khác 23/01/2024
2 11/KH-BQLATTP KẾ HOẠCH Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Lĩnh vực khác 16/01/2024
3 08/KH-BQLATTP KẾ HOẠCH Thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024 Lĩnh vực khác 11/01/2024
4 09/KH-BQLATTP KẾ HOẠCH Tự kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 Lĩnh vực khác 11/01/2024
5 07/KH-BQLATTP KẾ HOẠCH Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Lĩnh vực khác 11/01/2024
6 10/KH-BQLATTP KẾ HOẠCH Tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh năm 2024 Lĩnh vực khác 11/01/2024
7 03/KH-BQLATTP KẾ HOẠCH Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Lĩnh vực khác 03/01/2024
8 01/KH-BQLATTP KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Lĩnh vực khác 02/01/2024
9 206/BC-BQLATTP Báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2023 An toàn thực phẩm 13/12/2023
10 421/QĐ-BQLATTP Quyết định thành lập Đoàn thẩm định đủ điều kiện An toàn thực phẩm Đội Quế Võ An toàn thực phẩm 13/12/2023
11 78- BC/ĐU Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023 An toàn thực phẩm 12/12/2023
12 740/BQLATTP-NV V/v cung cấp thông tin hàng tuần từ 28/11-04/12/2023 An toàn thực phẩm 04/12/2023
13 67/KH- BQLATTP KẾ HOẠCH Tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung năm 2023 Lĩnh vực khác 01/12/2023
14 736/BQLATTP-TTr Phúc đáp công dân: Thực phẩm đông lạnh trung quốc bốc mùi được nhập về tại 443 Nguyễn Trãi An toàn thực phẩm 01/12/2023
15 401/QĐ-BQLATTP Quyết định chỉ định thầu gói thầu Tư vấn xây dựng E-HSMT và đánh giá E-HSDT của gói thầu in biển hiệu "Gian hàng kiểm soát nguồn gốc thực phẩm" và biển tên "Đã khai báo nguồn gốc" năm 2023 An toàn thực phẩm 01/12/2023
16 732/BQLATTP-VP Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản vô hình thuộc phạm vi địa phương quản lý An toàn thực phẩm 30/11/2023
17 189/BC-BQLATTP Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 202 An toàn thực phẩm 29/11/2023
18 188/BC-BQLATTP V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW năm 2023 An toàn thực phẩm 29/11/2023
19 184/BC-BQLATTP Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ An toàn thực phẩm 24/11/2023
20 66/KH-BQLATTP Kế hoạch đảm bảo ATTP Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Ninh lần thứ X năm 2024 An toàn thực phẩm 24/11/2023
Trang 1/34|<<123456>>|