Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 367
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 132/QĐ-BQLATTP Quyết định thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm Thanh tra 24/05/2022
2 133/QĐ-BQLATTP Quyết định thành lập đoàn thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm Thanh tra 24/05/2022
3 234/GM-BQLATTP Giấy mời tập huấn An toàn thực phẩm 24/05/2022
4 240/CTr- BQLATTP CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ Xây dựng Đảng 23/05/2022
5 239/BQLATTP-ĐTP V/v Yêu cầu bổ sung hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm HKD Thực phẩm Mio An toàn thực phẩm 23/05/2022
6 238/BQLATTP-NV V/v cung cấp thông tin từ 16/05-22/05/2022 An toàn thực phẩm 23/05/2022
7 235/BQLATTP-VP V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022 Lĩnh vực khác 23/05/2022
8 131/QĐ-BQLATTP Quyết định giám sát quảng cáo qua hội nghị, hội thảo trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh Thanh tra 23/05/2022
9 130/QĐ-BQLATTP Quyết định thành lập đoàn thẩm định điều kiện ATTP HKD Lâm Tâm Thanh tra 20/05/2022
10 69/BC-BQLATTP Báo báo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2022 thuộc lĩnh vực ATTP An toàn thực phẩm 20/05/2022
11 68/BC-BQLATTP V/v báo cáo, cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ đánh giá công tác PCTN năm 2021 (gửi Sở, Huyện) Thanh tra 20/05/2022
12 33-BC/ĐU Báo cáo công tác Đảng tháng 5-2022 Xây dựng Đảng 19/05/2022
13 67/BC-BQLATTP BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ lĩnh vực an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm 19/05/2022
14 226/BQLATTP-NV V/v Giám sát hoạt động quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo An toàn thực phẩm 19/05/2022
15 233/BLQATTP-ĐTP Thông báo về việc hủy hồ sơ Thanh tra 19/05/2022
16 231/BQLATTP-NV V/v Trả lời kiến nghị của công nhân An toàn thực phẩm 18/05/2022
17 66/BC-BQLATTP Báo cáo đánh giá tình hình 4 năm thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm 18/05/2022
18 230/BQLATTP-TTr Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tháng 5 năm 2022 An toàn thực phẩm 17/05/2022
19 226/BQLATTP-NV V/v Giám sát hoạt động quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo. An toàn thực phẩm 17/05/2022
20 225/BQLATTP-VP V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 An toàn thực phẩm 16/05/2022
Trang 1/19|<<123456>>|