Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 645
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 124/BC-BQLATTP Báo cáo Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư An toàn thực phẩm 22/08/2023
2 474/BQLATTP-NV V/v cung cấp thông tin từ 15/08-21/08/2023 An toàn thực phẩm 21/08/2023
3 123/BC-BQLATTP Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2013-2023 An toàn thực phẩm 21/08/2023
4 121/BC-BQLATTP V/v: tổng kết Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ An toàn thực phẩm 21/08/2023
5 48 - BC/ ĐU Báo cáo công tác Đảng tháng 8-2023 An toàn thực phẩm 21/08/2023
6 120/BC-BQLATTP Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2023 Lĩnh vực an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm 18/08/2023
7 119/BC-BQLATTP Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ An toàn thực phẩm 18/08/2023
8 466/BQLATTP-NV V/v triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023 An toàn thực phẩm 17/08/2023
9 463/BQLATTP-NV V/v nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC cho người dân, doanh nghiệp. An toàn thực phẩm 17/08/2023
10 461/BQLATTP-TTr Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 08 năm 2023 An toàn thực phẩm 16/08/2023
11 48/KH-BQLATTP Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Tiên Du và TP Từ Sơn năm 2023 An toàn thực phẩm 16/08/2023
12 460/BQLATTP-VP Báo cáo một số chỉ tiêu chuyển đổi số tháng 7 năm 2023 An toàn thực phẩm 15/08/2023
13 117/BC-BQLATTP Báo cáo công tác đảm bảo ATTP tháng 8 (Gửi UBND tỉnh) An toàn thực phẩm 15/08/2023
14 36/GM-BQLATTP Giấy mời thương thảo gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đào tạo sử dụng test nhanh trong kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2023 An toàn thực phẩm 15/08/2023
15 35/GM-BQLATTP Giấy mời thương thảo gói thầu tư vấn xây dựng E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu đào tạo sử dụng test nhanh trong kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2023 An toàn thực phẩm 15/08/2023
16 459/BQLATTP-NV V/v cung cấp thông tin từ 08/08-14/08/2023 An toàn thực phẩm 14/08/2023
17 453/BQLATTP-NV Đề nghị góp ý dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác y tế trường học, năm học 2022-2023 An toàn thực phẩm 14/08/2023
18 452/BQLATTP-NV Đề nghị góp ý vào dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nội dung Quyết định số 2951/QĐ-BYT An toàn thực phẩm 14/08/2023
19 450/BQLATTP-TTr Góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ An toàn thực phẩm 14/08/2023
20 116/BC-BQLATTP Báo cáo việc rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính của Ban Quản lý ATTP An toàn thực phẩm 14/08/2023
Trang 1/33|<<123456>>|